top of page

"המטרה העיקרית שלי היא לשמח בתים
ואת האנשים שעושים את התהליך איתי יחד.

אני מאמינה שעיצוב נכון של החלל משפיע על הרגשות שלנו
ולכן רואה בזה שליחות."

bottom of page