1/36

"המטרה העיקרית שלי היא לשמח בתים
ואת האנשים שעושים את התהליך איתי יחד.

אני מאמינה שעיצוב נכון של החלל משפיע על הרגשות שלנו
ולכן רואה בזה שליחות."